Disclaimer

De uitgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, materieel danwel immaterieel, als gevolg van: Indien er fouten optreden bij verzending van beltonen, logo's en/of SMS-afbeeldingen welke niet veroorzaakt zijn door onjuist uitvoeren van de instructies restitueert de uitgever geen geld, het opgevraagde item zal in dat geval kostenloos opnieuw verstuurd worden.

Diverse content (zoals beltonen en logo's) wordt aangeleverd door derden. De uitgever aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden content. Hieronder vallen ondermeer het inbreuk plegen van en op auteursrechtelijke beschermde werk of werken of het in strijd handelen van en/of met intellectuele eigendomsrechten (van derden). Mocht u werk(en) danwel content aantreffen op muziekopjemobiel.nl waarvan u denkt dat deze hier niet thuishoort zullen wij deze direct (op uw verzoek) verwijderen.

Indien u een van onze diensten afneemt, zoals het downloaden van beltonen of het versturen van items, gaat u accoord met de disclaimer.
Vul je naam in:

Download nu!